Πιστοποιητικά
     Χάλυβα      Χρωμάτων

    Έλεγχος απο Lloyd's
 

 Έλεγχος συγκολλήσεων
 

 Έλεγχος βαφών
 

arrow Κατασκευές
 

  Η "Taxiarchis Construct"  εφαρμόζοντας τις απαραίτητες διαδικασίες, εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα των χαλύβδινων κατασκευών της.

 
 

arrow Επιλογή πρώτων υλών

 Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της ποιότητας μιας χαλύβδινης κατασκευής είναι η επιλογή των  πρώτων υλών (χάλυβας, σύρμα ηλεκτροσυγκόλλησης, χρώματα κ.λ.π). Η εταιρία επιλέγει τους προμηθευτές της με αυστηρά κριτήρια και όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας.

  

arrow Κατασκευή στο εργοστάσιο

  Η διαδικασία υλοποίησης των χαλύβδινων κατασκευών στο εργοστάσιο της "Taxiarchis Construct"  περιλαμβάνει διάφορα στάδια καθετοποιημένης παραγωγής, για την καλύτερη, ασφαλέστερη και συντομότερη εκτέλεση των επιμέρους εργασιών που προβλέπονται στα κατασκευαστικά σχέδια.
 Στο στάδιο της κοπής κόβονται τα τεμάχια (δοκοί, λάμες, λαμαρίνες, εξαρτήματα  κ.ά) στις ακριβείς διαστάσεις και ποσότητες και κωδικοποιούνται με κωδικό κατασκευής .
 Ακολουθεί η διαδικασία των διατρήσεων στις προβλεπόμενες αποστάσεις.
 Κατόπιν εκτελείται το μοντάζ των επιμέρους τμημάτων στις σωστές θέσεις και συμπληρώνεται η  κωδικοποίηση.
 Έπειτα, τα έτοιμα μέρη, περνούν στο στάδιο των συγκολλήσεων όπου συγκολλούνται με αυτόματες μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης, από έμπειρους πτυχιούχους ηλεκτροσυγκολλητές.
 Τελευταίο στάδιο της υλοποίησης της χαλύβδινης κατασκευής είναι η αντισκωριακή και αντιπυρική προστασία η οποία γίνεται σε στεγασμένο χώρο, σε κατάλληλη θερμοκρασία και με σύγχρονα μηχανήματα. Καθαρίζεται η επιφάνεια του χάλυβα, με αμμοβολή, και μετά εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στρώσεις ασταριών και χρωμάτων.
 Σε κάθε στάδιο της υλοποίησης των κατασκευών γίνεται ο απαραίτητος ποιοτικός  έλεγχος των υπό κατασκευή τμημάτων.

 
 
 
arrow Αποθήκευση - μεταφορά

  Τα έτοιμα προϊόντα αποθηκεύονται σε χώρο με κατάλληλες συνθήκες και βάσει του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου φορτώνονται και μεταφέρονται στο εργοτάξιο έγκαιρα.

 

 

arrow Εκφορτώσεις

  Λαμβάνεται μέριμνα για την επιμελή εκφόρτωση και προσωρινή αποθήκευση των ετοίμων κατασκευών σε προκαθορισμένο χώρο του εργοταξίου έως ότου τοποθετηθούν στην τελική τους θέση.

 

 

arrow Ανέγερση

  Παραβρίσκεται πάντοτε υπεύθυνος της εταιρίας μας στο εργοτάξιο για τον λεπτομερή έλεγχο της σωστής, ασφαλούς, άρτιας  και έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών ανέγερσης, εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, τόσο για την ασφάλεια των εργαζομένων, όσο και για την ασφάλεια των υλικών. Με οδηγό την μελέτη ανέγερσης-τοποθέτησης επιτυγχάνεται η πλήρης και σωστή τοποθέτηση των επιμέρους τμημάτων του έργου ή της κατασκευής.

 

 

arrow Τελική παράδοση

  Μετά από τον τελικό ποιοτικό του υπευθύνου της εταιρίας μας στο εργοτάξιο γίνεται η τελική παράδοση της κατασκευής στον πελάτη.

 
 

  ...back 

Έδρα:Κουφάλια Θεσσαλονίκης (4o χλμ. Κουφαλίων-Ραχώνας) - Τηλ. +30-23910-21335 - Φαξ. +30-23910-21336

  Web Design wst